Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


Folksam



Här är du: TULL-KUST » Tullrådet 2018 » Tullrådsmöte 6-7 mars i Stockholm
Tullrådsmöte 6-7 mars i Stockholm

Publicerad: 2018-03-06, kl. 07:15


TULL-KUSTs Tullråd håller årets första närvaromöte i Stockholm den 6-7 mars. 16 ledamöter från lokalavdelningarna ute i landet och två tullrådsansvariga träffas i TULL-KUSTs lokaler på Västerlånggatan.

Frågor att diskutera är bland annat de pågående lokal-lokala kollektiva individförhandlingarna om ny lön i 2017 års lönenivå, rapporter från Uniformsgruppen, arbetet i de olika arbetsgrupperna som behandlar ”Hot och våldsanalysen” och TULL-KUSTs påverkansarbete.

Denna gång har vi bjudit in följande representanter från arbetsgivarsidan: Therese Mattsson, generaltulldirektör, Per Nilsson, överdirektör, Lars Kristoffersson, avdelningschef för brottsbekämpningen, Viktoria Düring, biträdande avdelningschef för brottsbekämpningen och Anders Hedström, handläggare på ENS/enheten nationell samordning.

Tullrådsansvariga
Ulf G. Persson och Lena Larsson












Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 



Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 



08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.