Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Tullrådet 2018 » Löneförhandlingarna mellan parterna...
Löneförhandlingarna mellan parterna OFR-P/TULL-KUST och arbetsgivaren vid Tullverket är klara!

Publicerad: 2018-01-12, kl. 14:10

Kompletterad: 2018-01-15, kl. 13:00 (länk till avtalet)


Parterna har nu enats om ett lokalt löneavtal för medlemmar i förbund tillhörande OFR som gäller fr o m 2017-10-01.Från vänster: Lena Larsson, TULL-KUST, Lotta Halling och Ola Nilsson, Tullverket och Ulf G. Persson, TULL-KUST

Det totala utrymmet för löneökningar är lägst 2,2 % beräknat på medlemmarnas sammanlagda lönesumma. På sedvanligt sätt kommer medlemmar att kunna välja mellan att få sin nya lön satt genom s k lönesättande samtal eller kollektiv förhandling och ambitionen är att komma igång med lönesättningsarbetet så snabbt som möjligt.

Beredskapsavtalen och OB-tilläggen höjs också med 2,2 %.

Viktigt i detta avtal är att parterna är överens om att arbetstagare som fått väsentligt förändrade arbetsuppgifter ska en löneprövning ske i särskild ordning utanför ordinarie lönerevision. Detta gäller oavsett om medlemmen valt lönesättande samtal eller omfattas av den kollektiva löneförhandlingen.

Helt nytt i detta avtal är att de medlemmar som sökt pension under perioden 2017-10-01 –2018-09-30 kommer att lönesättas av parterna på HK-nivå, d v s TULL-KUST och arbetsgivarparten på HK. TULL-KUST bedömer att detta kommer att innebära en bättre ordning än tidigare vid lönesättning av medlemmar i den nämnda gruppen.

Även två nivåer i aspirant och utvecklingslönen höjs till lägst 25000 kr/mån respektive lägst 28000 kr/mån.


Lokalt kollektivavtal om löner m.m. för arbetstagare vid Tullverket som är organiserade i förbund tillhörande OFR. 2017 års löner (pdf).

För Tullrådet
Ulf G. Persson och Lena Larsson
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.