Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Tullrådet 2017 » Tullrådet har möte 30-31 maj
Tullrådet har möte 30-31 maj

Publicerad: 2017-05-29, kl. 18:00

Den 30-31 maj håller Tullrådet möte i TULL-KUSTs lokaler i Stockholm.

På dagordningen står bland annat uppföljning av lokal/lokala löneförhandlingarna RALS 2016, arbetsgivarens förslag om ett nytt arbetstidsavtal, inför centrala lönerörelsen 2017, rapporter från arbetet med handlingsplanen Hot och våld och information kring förbundets intensiva påverkansarbete för att förmå riksdagen att ge ökat anslag till Tullverket.

Denna gång har vi ganska många inbjudna representanter för arbetsgivarsidan: Per Nilsson, överdirektör, Bodil Taylor, chef för VLS/verksledningsstaben, Lars Kristoffersson och Viktoria Düring, nya chefer för BB/brottsbekämpningsavdelningen, Ola Nilsson, förhandlingschef HR, Peter Martinson, HR, och Tommy Karlsson, HR.


Ulf G. Persson och Lena Larsson
Tullrådsansvariga
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.