Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Tullrådet 2017 » Tullrådet har möte 7-8 mars
TULL-KUSTs Tullråd har möte 7 och 8 mars

Publicerad: 2017-03-07, kl. 07:05

Den 7 och 8 mars håller Tullrådet årets första närvaromöte i TULL-KUSTs lokaler på Västerlånggatan i Stockholm. Tullrådet utgörs av 16 ledamöter från TULL-KUSTs lokalavdelningar.

På dagordningen står bland annat de pågående lokal-lokala löneförhandlingarna, som börjar närma sig en avslutning, den beslutade handlingsplanen med anledning av hotbildsanalysen ”Hot och våld” och TULL-KUSTs viktiga påverkansarbete för att få mer resurser till Tullverket.

Även denna gång är ledningen för tullen Therese Mattsson, generaltulldirektör, och Per Nilsson, överdirektör, inbjudna och de kommer att besöka Tullrådet första dagen. Det blir säkert en hel del frågor och diskussioner kring Budgetunderlaget för 2018-2020 som Tullverket nyligen skickat in till Finansdepartementet.

Tullverkets nytillträdda HR-chef sedan årsskiftet Charlotta Halling är också inbjuden och hon har tackat ja och även hon kommer till Tullrådet under den första dagen.


Ulf G. Persson och Lena Larsson
Tullrådsansvariga
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.