Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Tullrådet 2017 » TULL-KUST om läget i Tullverket
TULL-KUST om läget i Tullverket

Publicerad: 2017-02-17, kl. 14:15

I går presenterades Tullverkets beslagsstatistik för 2016 där betydelsen av verkets samhällsviktiga arbete framgår.

Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten, för vilken handel med insmugglade varor som narkotika, vapen och alkohol är betydande, vilar i hög grad på en fungerande gränskontroll. Denna kontroll blir omöjlig att upprätthålla, om inte tillräckliga resurser tillförs Tullverket.

Bemanningen har konstant sjunkit i Tullverket, både i det legala flödet och framför allt i gränsskyddsverksamheten.

TULL-KUST har under lång tid bedrivit ett kontinuerligt och strategiskt påverkansarbete som nu kommer att intensifieras, för att synliggöra problemen.

Trygghetsfrågorna står i fokus och det krävs en helhetssyn på samhällets samlade brottsbekämpande förmåga, där varje satsad krona på tullverksamheten sparar mångfalt mer i andra led, hos polisen, sjukvården och de sociala myndigheterna.

En satsning på Tullverket är en bra affär för staten och en nödvändighet för medborgarnas trygghet.


TULL-KUST


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.