Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


Folksam



Här är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv 2018 » Charlotte Svensson utnämnd till ny generaltulldirektör
Charlotte Svensson utnämnd till ny generaltulldirektör

Publicerad: 2018-08-17, kl. 15:01. Kompletterad: kl. 15:50

TULL-KUST välkomnar Charlotte Svensson som generaltulldirektör. Charlotte Svensson har med sin erfarenhet från Regeringskansliet, Justitiedepartementet och Finansdepartementet god kännedom om Tullverkets verksamhet och de behov som alltjämt är stora när det gäller fortsatta förstärkningar av Tullverksamheten.
TULL-KUST ser fram mot ett gott samarbete.

Pressmeddelande från Finansdepartementet:
Charlotte Svensson ny generaltulldirektör och chef för Tullverket

Johan Lindgren
Förbundsordförande













Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 



Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 



08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.