Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


Folksam



Här är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2018 » TULL-KUST kommenterar Moderaternas förslag...
TULL-KUST kommenterar Moderaternas förslag om satsning på Tullverket

Publicerad: 2018-05-29, kl. 11:50

Moderaterna presenterar i dag ett förslag om ökade satsningar på Tullverket. TULL-KUST välkomnar detta förslag då vi länge har påtalat vikten av fler tulltjänstemän för att stärka gränskontrollen och öka närvaron vid gränsen.

Fler tullare är en förutsättning för att effektivt kunna bedriva det uppdrag som åligger Tullverket. Moderaternas förslag om en varaktig satsning som möjliggör 500 fler tullare under nästa mandatperiod är därför ett välkommet besked. Det kommer avsevärt förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar.

TULL-KUSTs förhoppning är att fler riksdagspartier kan sluta upp bakom detta så att vi får en bred politisk enighet kring denna satsning.

TULL-KUST välkomnar i stort Moderaternas ambition om att ta ett helhetsgrepp med ökad samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter och långsiktighet i trygghetsutmaningarna. Det ökar förutsättningarna för att komma åt problem med smuggling och skjutningar som skapar oro och lidande i samhället.


Johan Lindgren
Förbundsordförande













Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 



Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 



08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.