Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2018 » TULL-KUST om ökningen av...
TULL-KUST om ökningen av Tullverkets anslag

Publicerad: 2018-04-08, kl. 21:20

Det är naturligtvis välkommet med medel för teknisk utrustning som är en viktig förutsättning för kontrollarbetet men för att numerär och kapacitet ska kunna upprätthållas på ett varaktigt sätt krävs långsiktiga resursförstärkningar.

TULL-KUST har påtalat behov av ca 500 nya tulltjänstemän 2018-2020, för att kunna täcka upp alla de brister som uppstått under många års underfinansiering. Tullverket har begärt 300 miljoner kronor fram till 2021 i sitt budgetunderlag till Finansdepartementet. Det är ett steg i rätt riktning, som måste följas av fler, tills alla brister åtgärdats.

Först då kan Tullverket uppfylla de uppdrag som ålagts av regering och riksdag och först då kan personalen få en rimlig möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter, med arbetstillfredsställelse och en trygg arbetsmiljö.


Johan Lindgren
Förbundsordförande


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.