Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2018 » Yttrande om Budgetunderlag 2019-2021 för...
Yttrande om Budgetunderlag 2019-2021 för Tullverket och Kustbevakningen

Publicerad: 2018-03-02, kl. 13:30

Nu har både Kustbevakningen och Tullverket lämnat in sina respektive Budgetunderlag för perioden 2019-2021. Huvudbudskapet från båda myndigheterna är vikten av en stabil budget med resurser som är i balans med uppdraget. Budgetunderlagen beskriver på ett tydligt sätt de konsekvenser som följer om regeringen inte tilldelar myndigheterna tillräckliga resurser.

TULL-KUST har lämnat nedanstående yttrande till respektive myndighet:

Yttrande - Tullverkets budgetunderlag för åren 2019-2021 (pdf).
Yttrande - Kustbevakningens budgetunderlag för åren 2019-2021 (pdf).

Förbundet vill även särskilt framhålla den stora samhällsnytta som arbetsinsatserna bidrar till i förhållande till den relativt låga kostnaden för staten.

För att ta del av myndigheternas budgetunderlag hänvisar vi till respektive myndighetshemsida,

Gå till Tullverkets budgetunderlag
Gå till Kustbevakningens bedgetunderlag

För vidare frågor om TULL-KUSTs syn på myndigheternas budgetunderlag, kontakta Förbundstyrelsen.
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.