Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2018 » TULL-KUST om regeringens beslut om...
TULL-KUST om regeringens beslut om utlokalisering

Publicerad: 2018-01-22, kl. 12:05

Det är positivt att politiken lyfter Tullverkets viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet, och att allt fler inser hur viktigt det är med proaktiva åtgärder när det gäller trygghetsfrågorna.

Mot bakgrund av allt fler dödskjutningar och vapen i omlopp, behöver politikerna lyfta blicken och se på frågorna ur ett helhetsperspektiv – där Tullen är en viktig resurs för att stoppa den negativa utvecklingen.

Med fler tullare i tjänst kan fler beslag av illegala vapen och droger göras, vilket är ett effektivt sätt att motarbeta den organiserade brottsligheten och stoppa farliga varor från att överhuvudtaget komma in i Sverige. Att regeringen nu vill öka närvaron i Malmö är positivt men löser inte problemen långsiktigt.

Det är anslagen som slutligen avgör hur stor närvaro Tullverket kan ha på olika ställen runt om i Sverige. En sammanhållen strategi och anslagsförstärkning som möjliggör 500 fler tullare i hela landet, är rätt väg för Tullen att effektivt bidra till ökad säkerhet i samhället.Johan Lindgren
Förbundsordförande


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.