Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2017 » TULL-KUSTs kommentar till regeringens besked om...
TULL-KUSTs kommentar till regeringens besked om mer resurser till Tullen

Publicerad: 2017-09-12, kl. 16:15

Tull-Kust välkomnar dagens besked om att regeringen tillför mer resurser till Tullen, eftersom det är ett viktigt steg mot att Tullen mer effektivt ska kunna bidra i arbetet för att öka tryggheten för våra medborgare.

Det är glädjande att vi nu ser en större samsyn kring att de brottsförebyggande myndigheterna måste samverka, och att förståelsen ökar för Tullens betydelse för trygghetsfrågorna.

Behovet av gemensamma ansträngningar i trygghetsfrågorna är dock fortsatt stort och det är viktigt att de resurstillskott som nu genomförs är varaktiga och inte engångsförstärkningar, eftersom nödvändiga rekryteringar annars inte kommer att kunna göras.Johan Lindgren
Förbundsordförande


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.