Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2017 » Referat från TULL-KUSTs seminarium i Visby under...
Referat från TULL-KUSTs seminarium i Visby under Almedalsveckan under rubriken
"Gränslösa Sverige? Konsekvenser för samhällets trygghet av Tullens underbemanning"

Publicerad: 2017-07-07, kl. 15:45

I Almedalen höll TULL-KUST ett seminarium för att belysa konsekvenserna för samhällets trygghet om Tullverket inte får ökade resurser. I panelen deltog Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, Tobias Billström, förste vice talman, riksdagsledamot (M), Patrik Lundqvist, riksdagsledamot (S), Roger Haddad, riksdagsledamot (L), Björn Eriksson, f.d. generaltulldirektör.Från vänster: Björn Eriksson, f.d. generaltulldirektör, Roger Haddad, riksdagsledamot (L), Tobias Billström, förste vice talman, riksdagsledamot (M), Patrik Lundqvist, riksdagsledamot (S) och Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST.

Förbundsordförande Johan Lindgren inleder med en kort summering av den rapport som TULL-KUST sammanställt där det redogörs om det akuta läget som Tullverket befinner sig i gällande bemanningsläget och de konsekvenser det ger. Johan Lindgren menar att en stark gränskontroll med tillräckliga resurser påtagligt skulle minska införseln av illegala vapen och ha en stor påverkan på den gängkriminalitet som får allt starkare fäste i Sverige. Att arbeta proaktivt istället för retroaktivt, som nu görs, är mycket mer resurseffektivt och nödvändigt för att bromsa den utvecklingen som vi nu ser.

Björn Eriksson, som är tidigare generaltulldirektör för Tullverket framför problematiken som funnits länge och fortfarande finns med att Tullverket ligger under finansdepartementet då brottsbekämpningen inte får tillräckligt med utrymme. Att brottsbekämpningen inte får tillräckligt med utrymme på finansdepartementet ställer sig alla i panelen bakom och ser en tydlig problematik att det främst är den fiskala delen av Tullverkets verksamhet som belyses. Roger Haddad, från justitieutskottet bekräftar den bilden som TULL-KUST har lyft fram att Tullverket endast har ett marginellt utrymme i utskottet.

Tobias Billström tar upp två viktiga frågor under debatten. Vad vill politiken uppnå med en viss myndighet? Var ska Tullverkets frågor och resurser hanteras? Han konstaterar fortsättningsvis att vapensmuggling alltid har varit och kommer alltid att vara en liten fråga för en finansminister.

Patrik Lundqvist bekräftar tyvärr bilden som TULL-KUST har att Tullverkets ledning inte varit tydliga med det akuta läget som myndigheten befinner sig i när det gäller bemanningen. Och framför samtidigt att TULL-KUST i ett mycket tidigt läge påtalat situationen. Lundqvist tar även upp de ökade befogenheterna Tullverket har fått när det gäller explosiva varor.

Det finns en samstämning syn om att man behöver se över under vilket departement som Tullverket ligger, alla instämmer även att de brottsbekämpande frågorna får för lite fokus i dagsläget och att det är ett problem. Men panelen ser det ur ett längre perspektiv.

Tobias Billström visar att han har insett att det kräver mindre resurser att utbilda tulltjänstemän till linjetjänst än att utbilda nya poliser, han vet även om att man kan starta utbildning nu för att öka bemanningen.

Johan Lindgren tar upp att det klara fördelarna med utökade befogenheter och att det är bra att panelen har ett långt perspektiv på Tullverket men viktigare är att Tullverket behöver mer resurser NU, läget är akut och TULL-KUSTs rapport om att 500 nya tulltjänstemän behövs fram till 2020, behöver förverkligas nu!

TULL-KUST tycker det är väldigt positivt att samtliga deltagare har ett fokus på Tullverket och det finns en medvetenhet om att Tullverkets brottsbekämpande verksamhet har ett stort samhällsvärde. Nu är det viktigt att medvetenheten omvandlas till handling.


Joakim Lagergréen och Johan Lindgren   


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.