Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2017 » Ordning och reda vid gränsen...
Ordning och reda vid gränsen – ett riksdagsseminarium om Tullverket

Publicerad: 2017-06-15, kl. 17:45

Har tullen de förutsättningar som behövs? Det var en av frågorna som ställdes under det välbesökta riksdagsseminarium om Tullverket som Nya Moderaterna bjudit in till.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), moderator för seminariet, inledde med att påtala att Tullverket är en viktig myndighet, både som brottsbekämpande myndighet samt för att skapa bra förutsättningar för näringslivet.

Erik Andersson, riksdagsledamot (M) och initiativtagare till seminariet, inledde med att säga att det finns många missförstånd om vad tullen egentligen gör och att många förväxlar tullen med polisen. Han fortsatte med att redogöra om Tullverkets uppgifter och anser att tullens verksamhet ska uppmärksammas mer, vilket också var syftet med seminariet. ”En satsad krona på tullen är en besparad krona på polis och socialtjänst”.

Therese Mattsson redogjorde för hur läget för Tullverket ser ut idag, att det är en uppbördsmyndighet och grunden för vårt arbete är varuflödet. Sverige behöver ett smidigt Tullverk med elektroniska lösningar för näringslivet. Det som stoppas vid gränsen sparar resurser för samhället.Medverkade från vänster: Johan Lindgren, Förbundsordförande TULL-KUST, Cecilie Tenfjord-Toftby (M), moderator för seminariet, Erik Andersson (M), Tullverkets insynsråd, Therese Mattsson, Generaltulldirektör och Anneli Wengelin, Kommerskollegium.

Johan Lindgren beskrev situationen i samhället idag där narkotikahandeln göder den organiserade brottsligheten och vi också har en ökad trafik och ett ökat inflöde över våra gränser.

Johan menar att det krävs att politikerna har en helhetssyn när det gäller samhällets brottsbekämpande myndigheter. Tullverket har en viktig roll och finns med i ett tidigt skede i och med uppdraget att förhindra och begränsa inflödet av narkotika och vapen. Tullverket gör stora narkotikabeslag och det är viktigt att dessa görs av tullen istället för att polisen ska ta det inne i landet i mindre partier.

Trygghetsfrågorna är viktiga för samhället och att stärka tullens verksamhet är en förutsättning för ett bra samhälle. Enligt honom behöver tullen rekrytera 500 personer till år 2020 för att klara sitt uppdrag.

Annelie Wengelin från Kommerskollegium tog upp vilka konsekvenser som kommer utav Brexit, hur tull- och handelsprocedurerna kommer ändras för näringslivet vid handeln med Storbritannien. För Tullverkets del får det konsekvenser för fysiska kontroller, det blir ett ökat antal deklarationer samt fler tillstånd att hantera. För att mildra de negativa effekterna för näringslivet krävs stöd och service till företagen.

En del frågor ställdes också av åhörarna, bl.a fick Therese en fråga om prioriteringar. Om Tullverket måste prioritera, vilka uppgifter skulle prioriteras bort och vilka skulle prioriteras upp. Utan att kunna ge ett direkt svar på frågan poängterade Therese att Tullverket har ett viktigt samhällsuppdrag och ”där vi minskar kommer någon att lida”.

Det är även viktigt att tänka på att Sveriges gräns mot Norge också är EU:s yttre gräns.

En annan fråga ställdes angående vilka tekniklösningar som används i Sverige med hänvisning till att Norge använder sig av kameraövervakning och där det inspelade materialet får sparas en viss tid. Therese informerade här om att det pågår ett projekt om kameraselektering men att vi inte har rätt att spara dessa uppgifter över huvud taget. Eriks Andersson påtalade här att även om det idag inte kan utlovas något tillskott i pengar till Tullverket så kan frågor om lagstiftningen alltid lyftas.

Kansliet   


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.