Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2017 » Förhandlingsorganisationen Offentliganställdas...
Förhandlingsorganisationen Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), i vilken TULL-KUST ingår, växer

Förhandlingsorganisationen Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), i vilken TULL-KUST ingår, växer nu genom att Reservofficerarna från och med den 28 april går med i OFR.

OFR, med de ingående förbundsområdena Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för självständiga fackförbund inom statlig sektor och är den organisation som förhandlar för flest antal statligt anställda.

Övriga medlemmar finns inom fackförbunden; Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet och Ledarna.

Det innebär att OFR/S,P,O i avtalsförhandlingarna 2017 kommer att för handla för cirka 105 000 statligt anställda.

- Det är mycket glädjande att ytterligare ett fackförbund har valt att ingå i OFR/S,P,O. I centrala avtalsförhandlingar så har storleken betydelse, ju fler medlemmar en organisation representerar ju större inflytande, säger Åsa Erba-Stenhammar förhandlingsledare för OFR/S,P,O.Kansliet   


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.