Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Kustrådet 2017 » Fördelningen av restutrymmet från senaste...
Fördelningen av restutrymmet från senaste ralsen klar
Publicerad: 2017-06-08, kl. 11:45

Arbetsgivaren i Kustbevakningen och TULL-KUST har avslutat RALS 2016-10-01. I avtalet fanns utöver den generella fördelningen 2,0 % på lönesumman ett begränsat restutrymme som enligt överenskommelse i avtalet skulle fördelas av parterna efter en gemensam kartläggning.

Under våren har kartläggningen genomförts och restutrymmet har partsgemensamt fördelats med huvudsaklig inriktning mot gruppen av obefordrade KUM, med beaktande av senioritet och i förhållande till ingångslöner för nyanställda kustbevakningstjänstemän samt till gruppen av maskinpersonal MB1 och MA2.

För berörda personer gäller ny lön med retroaktivitet från och med 2016-10-01 och inriktningen är att utbetalning sker med juni månadslön.


Kustrådet   

Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.