Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Kongressblogg - dag 2 »

Välkommen till TULL-KUSTs kongress 2015! Här kan du följa vår kongressblogg där vi bloggar om vad som händer och sker under kongressen. All skriftlig dokumentation till kongressen finns samlad här.

Kongressprotokoll 2015

« Tidigare inlägg Senare inlägg »
Kongressförhandlingarna fortsätter
Text och foto: Björn Roos | 2015-10-21 kl. 17:00

Under eftermiddagen behandlade kongressen en rad frågor såsom stadgar, handlingsprogram, förslag m.m.Kongressen samlad i plenum

Förhandlingarna inleddes med att valberedningens ordförande Maria Ågren redogjorde för valberedningens slutliga förslag då nomineringstiden gått ut.

Valberedningens slutliga förslag:

Förbundsordförande: Johan Lindgren
1:e vice ordförande: Joakim Lagergréen
2:e vice ordförande: Peter Martinson
Ledamot Tull: Lena Larsson
Ledamot Kust: Klas Johansson

Studieansvarig: Åsa Gunnheden
Revisor: Britten Källberg
Revisor: Robert Bäck
Revisorssuppleant: Therese Björneskog
Revisorssuppleant: William Govik
Redaktionskommitté: Annette Sandström
Redaktionskommitté: Patrik Helgesson

Val av förbundsstyrelse och övriga funktionärer sker i morgon torsdag.
Maria Ågren, valberedningens ordförande, redogör för valberedningens slutliga förslag

Förutom ombud och externa gäster så har förbundet bjudit in bl.a. Karl Gunnheden, f.d. förbundsordförande och Marianne Pettersson, tidigare ekonomichef på TULL-KUST, som gäster till kongressen.Karl Gunnheden, f.d. förbundsordförande och Marianne Pettersson, f.d. ekonomichef på TULL-KUST
Kongressdag 2 - seminariedags
Text och foto: Björn Roos | 2015-10-21 kl. 11:00

Under förmiddagen på kongressdag två har kongressombuden kunnat delta i tre olika seminarier. Seminariepass 1 - Pensionsavtal leddes av Svante Uhlin från OFR och bestod av information om det statliga tjänstepensionsavtalet.Svante Uhlin, OFR

Seminariepass 2 - Otillåten påverkan mot myndighetspersoner leddes av Johanna Skinnari, Karolina Hurve och Anna Jonsson från Brå. Seminariet redovisade en genomförd och pågående studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner.Johanna Skinnari från Brå redogjorde för risker för otillåten påverkan av myndighetspersoner

Seminariepass 3 - Hur sätts lönen leddes av Mats-Owe Johansson från TULL-KUST och gav bl.a. en kort historik och tillbakablick på lönesättningsmodeller och diskussion mot bakgrund av tillämpningen av lönesättningen utifrån dagens lokala avtal.Mats-Owe Johansson, TULL-KUST

« Tidigare inlägg Senare inlägg »


Kallelse till Kongress 2015 (pdf)
Antal ombud till kongressen (pdf)
Arbetsordning, förslag från förbundsstyrelsen (pdf)
Dagordning (pdf)
Förslag 1, traktamente (pdf)
Förslag 2, ändring av medlemsavg. samt in- och utgiftsstat (pdf)
Förslag 3, stadgar för TULL-KUST (pdf)
Förslag 4, arvoden m.m. under kommande kongressperiod (pdf)
Förslag 5, TULL-KUSTs handlingsprogram (pdf)
Förslag 6, fastställande av representation (pdf)
Förslag 7, TULL-KUST fram till år 2019 (pdf)
Förslag 8, förbundsprofil TULL-KUST (pdf)
Förslag 9, angående information och kommunikation (pdf)
Förslag 10, om konfliktfonden (pdf)
Motion 1, om möjlighet för medlemmar att rösta på distans (pdf)
Stadgar för TULL-KUST med ändringsförslag (pdf)
Särskild redogörelse av vidtagna åtgärder (pdf)
Års- och verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Års- och verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
Års- och verksamhetsberättelse 2014 (pdf)
Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 augusti 2015 (pdf)
Nomineringar (pdf)
Valberedningens prel. förslag på ny förbundsstyrelse m.fl. (pdf)


Material från kongressen 2011 finner du här


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.