Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Försäkringar » TULL-KUST lämnar ingen utanför!
TULL-KUST lämnar ingen utanför!
Publicerad: 2008-12-12, kl. 18:45    Korrigerad: 2017-03-24, kl. 11:00

I vårt förbund har vi en mycket lång tradition när det gäller trygghets- och försäkringsfrågor och att tillvarata medlemmarnas intressen på olika områden.

Det har funnits stöd- och hjälpkassor ända sen de första ”tullbetjänte” slöt sig samman för att solidariskt hjälpa varandra i olika nödsituationer. Att förbundet valt att teckna ramavtal om medlemsförsäkringar har grundat sig på att kollektiv försäkring alltid blir billigare, innehåller bättre villkor och har generösa anslutningsregler. I anställningen ingår arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstegruppliv och pensionsavtal m.m.

Vi har tecknat frivilliga medlemsförsäkringar som vi erbjuder medlemmarna och om man inte vill ha dessa försäkringar så behöver man bara avanmäla sig inom trettio dagar från det att man fick erbjudandet. Om man inte avanmäler sig så omfattas man av både olycksfalls-försäkring - fritid och av efterlevandeförsäkring. Premien betalas genom löneavdrag. En del medlemmar har reagerat på denna anslutningsform och med all respekt för detta vill vi bara framhålla att desto fler anser att anslutnings-formen är mycket bra och ger alla medlemmar, oavsett hälsotillstånd, en möjlighet att få en försäkring som de aldrig skulle kunna få om de var tvungna att lämna en sk. hälsodeklaration.

Solidariteten mellan friska och sjuka medlemmar blir högst påtaglig och ett bra exempel på den solidaritet som det fackliga medlemskapet bygger på. En del medlemmar har ställt frågan, om det är okey att använda den anslutningsmetod som tillämpas i detta erbjudande. Därom råder inga tvivel, det är helt okey och godkänt av Konsumentverket.

Självklart ska ingen medlem tvingas in i en försäkring som de inte önskar omfattas av och det är en viktig uppgift för oss på kansliet och de förtroendevalda att informera alla om att man kan avanmäla sig från försäkringen. Om man upptäcker efter ett antal månader att man har anslutits och det har dragits premier genom löneavdrag, då är det bara att kontakta kansliet så kommer vi att se till att ta bort löneavdraget och Folksam återbetalar felaktigt dragen premie.

Vi vill också informera om, att i den händelse man reserverar sig från det erbjudande som nu gått ut, så måste man senare om man vill gå in i försäkringen, fylla i en fullständig hälsodeklaration och då är risken att man inte kan komma med i försäkringen, på grund av dålig hälsa. Därför bör man noga tänka efter och göra en egen bedömning om hälsotillståndet och därefter bestämma sig för om man ska avanmäla sig eller anta erbjudandet.

Av det erbjudandebrev som nu gått ut till de medlemmar, som tidigare inte varit anslutna till den frivilliga medlemsförsäkringen, framgår att man måste reservera/avanmäla sig senast den 17 december 2008. Om man inte avanmäler sig börjar försäkringen att gälla från den 1 februari och första löneavdraget görs på januarilönen.

Vill man medförsäkra sin livspartner går det bra att anmäla detta på den svars-kupong som medföljer erbjudandebrevet.

Försäkringskommittén
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.