Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » Treårigt avtal klart för statligt anställda
Treårigt avtal klart för statligt anställda

Publicerad: 2017-10-04, kl. 11:00

Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O*, vilken TULL-KUST tillhör, har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir möjligt med löneökningar i nivå med hela övriga arbetsmarknaden om minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 till den 30 september 2020.

- Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt yrkande om minst 6,5 procent för löneökningar under tre år. För oss är ett avtal med siffror en absolut förutsättning och en stark garanti för en reallöneutveckling för TULL-KUSTs medlemmar. Jag är också mycket nöjd över att vi i förhandlingarna samtidigt kunnat förbättra både tjänstepensionsavtalet (PA 16) och personskadeavtalet (PSA), säger Johan Lindgren, TULL-KUSTs förbundsordförande.

- Genom det nya avtalet finns nu goda förutsättningar för vårt fortsatta lönebildningsarbete för samtliga medlemsgrupper inom TULL-KUST, säger han vidare.

OFR/S,P,O är sammantaget sett mycket tillfreds med att det nu finns en samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter åter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och krafttagen för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Även det fackliga samarbetet med Seko och Saco-S har fungerat bra och varit avgörande för framgångarna i årets avtalsrörelse.

  - Nu kommer förhandlingar med arbetsgivarsidan för Tullen och Kustbevakningen om ett lokalt löneavtal för kommande lönerevisioner m m omgående kunna påbörjas, säger Ulf G Persson och Joakim Lagergréen, ordförande för Tullrådet respektive Kustrådet.

Avtalet i korthet:  
  • Lägst 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
  • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
  • Att föräldralediga och sjukskrivna inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet PA 16
  • Ett bättre personskadeavtal där det vid arbetsskada inte längre är karens i 14 dagar
För mer information, välkommen att kontakta:
Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, 070 - 645 44 32
Joakim Lagergréen, Kustrådsordförande, 072 - 385 20 60
Ulf G Persson, Tullrådsordförande, 070 – 350 09 70
Mats-Owe Johansson, ombudsman, 070 - 645 44 33

  *OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är en förhandlingsorganisation för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, TULL-KUST, Reservofficerarna och Ledarna.


TULL-KUSTFörbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.