Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017
Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017

Publicerad: 2017-06-21, kl. 17:00

Idag växlar vi inom statliga sektorn, förhandlingsorganet OFR/ S, P, O*, yrkande med Arbetsgivarverket. Vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor, avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten.

Vi vill ha siffersatta löneökningar för våra medlemmar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Vår utgångspunkt är att teckna ett ettårigt avtal. För medlemmarna är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö.

- Sedan förra avtalsrörelsen har vi vuxit och blivit fler medlemmar. Vi ser fram emot att det också kommer att avspegla sig i ett större inflytande för medlemmarna i årets avtalsrörelse, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/ S, P, O.

De yrkanden vi lyfter handlar om att det behövs ökad anställningstrygghet inom staten. Vi vill att fler osäkra anställningar omvandlas till fasta jobb. En annan fråga som vi lyfter i årets avtalsrörelse är bättre och kortare arbetstider. Vi vill bland annat att restid i arbetet ska räknas som arbetstid. Vi vill också se insatser för ett utvecklat ledarskap. Att ge chefer bättre förutsättningar att klara sitt arbete är bra för alla anställda.

- Det är hög arbetsbelastning på många arbetsplatser och det måste arbetsgivaren komma tillrätta med. Annars finns det risk att sjukskrivningarna ökar ytterligare. Därför krävs bättre arbetsmiljö och större inflytande över arbetstiden, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/ S, P, O.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2017.

För mer information, välkommen att kontakta:

Johan Lindgren, Förbundsordförande TULL-KUST, 070-645 44 32

Mats-Owe Johansson, Ombudsman TULL-KUST, 070-645 44 33

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

KanslietFörbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.