Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » Nytt avtal klart för 100 000 statligt anställda
Nytt avtal klart för 100 000 statligt anställda

Publicerad: 2016-10-05, kl. 18:00

Korrigerad: 2016-10-06, kl. 07:10

Förhandlingsorganet OFR/S,P,O*, som TULL-KUST tillhör, har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det ger utrymme för löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden om minst 2,2 procent. Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 oktober.

-TULL-KUST är framförallt nöjd med att det finns en siffra för löneökningar redan i det centrala avtalet. Inte minst för att motparten inte ville ha det och om det blivit så, skulle det försvåra de kommande löneförhandlingarna på myndighetsnivån. För TULL-KUST innebär en siffra i avtalet en garanti för höjda löner, säger Johan Lindgren, förbundsordförande. Nu kan förhandlingar med de lokala motparterna, arbetsgivaren för Tullen respektive Kustbevakningen, omgående påbörjas.

Utöver lönevillkoren har förhandlingarna också rört andra arbetsvillkor. Vi är mycket nöjda med att ha fått igenom höjda ambitioner för arbetsmiljön eftersom det är en viktig fråga för många medlemmar. OFR kommer tillsammans med Arbetsgivarverket att fortsätta med arbetsmiljöutbildningar och dessa kommer utökas med frågor om stress och arbetsbelastning.

Det fackliga inflytandet över lönestrukturen stärks och det ser vi som en framgång.

För mer information, välkommen att kontakta:

Johan Lindgren, Förbundsordförande TULL-KUST, 070-645 44 32
Mats-Owe Johansson, Ombudsman, TULL-KUST, 070-645 4433

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.


TULL-KUSTFörbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.