Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » Nu startar avtalsrörelsen inom staten
Nu startar avtalsrörelsen inom staten

Publicerad: 2016-06-22, kl. 17:00

Idag växlar TULL-KUST genom förhandlingsorganet OFR/ S, P, O* yrkande med vår motpart Arbetsgivarverket. Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten och vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor. Vi vill ha siffersatta löneökningar och de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden, i år minst 2,2 procent.

För anställda i staten är det viktigt med en bra löneutveckling och alla medlemmar har rätt till en löneökning. Det bidrar till att nå regeringens mål om att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det skapar också en långsiktig trygghet för de som är anställda men också för de medborgare som behöver stöd och service från de statligt anställda. Våra medlemmar vill också få ett ökat inflytande över sin arbetstid, lön och arbetsmiljö och möjligheten att påverka sitt arbete är viktiga delar för att nå regeringens mål om att vara en föredömlig arbetsgivare.

- Vi ser att många av våra medlemmar har en hög arbetsbelastning och är stressade. Nu ökar också sjukskrivningstalen inom staten. Vi vill därför se förbättringar inom arbetsmiljön och se ett ledarskap som har tydliga förutsättningar, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/ S, P, O.

Vi vill att arbetsgivare och facket gemensamt tar fram ett centralt stöd för hur föreskrifterna om social och organisatorisk arbetsmiljö ska kunna implementeras på arbetsplatserna. Där vill vi också att chefer ska få ett särskilt stöd. Dessutom vill vi ha ett gemensamt arbete om stress och arbetsbelastning, där vi fackliga och arbetsgivarna ska kunna komma överens om gemensamma förebyggande insatser.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2016.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, TULL-KUST och Ledarna.


KanslietFörbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.