Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » Nytt avtal klart för staten
Nytt avtal klart för staten

Publicerad: 2013-10-04, kl. 17:40

OFR/ S, P, O* har idag tecknat ett nytt avtal med Arbetsgivarverket för cirka 100 000 anställda inom staten. Avtalet är treårigt och gäller till och med  30 september 2016.

Vår motpart, Arbetsgivarverket, har velat ha ett avtal utan fastställda löneökningar som ska löpa på tillsvidare.

- Vi vill ha värdefulla avtal och är väldigt nöjda med att avtalet nu innehåller löneökningar i nivå med det så kallade märket, säger Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST.

Avtalet ger första året 2,0 procent, andra året 2,3 procent och tredje året 2,5 procent, totalt 6,8 procent på tre år. Ett större löneutrymme kan förhandlas fram lokalt på myndighetsnivå.

- Vi får fastställda löneökningar på 6,8 procent, i nivå med andra branscher, och vi får ett treårigt avtal. Det ger våra medlemmar möjlighet till en bra löneutveckling, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.

Arbetsgivarverket sa också upp Trygghetsavtalet inför löneförhandlingarna. Vi är nu överens med dem om att förhandla fram ett nytt avtal.

- Det är tillfredställande att fler visstidsanställda än idag ska få ökad trygghet vid risk för arbetslöshet, däribland de soldater och sjömän som hittills stått utanför, säger Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.

För mer information, välkommen att kontakta:
Sofia Johansson, Pressansvarig ST, på telefon 070-314 52 73
Daniel Skoglund, Pressansvarig Officersförbundet, på telefon 076-525 40 85
Ulrica Nordström, Kommunikatör Polisförbundet, på telefon 070-399 86 00

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, TULL-KUST och Ledarna.
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.