Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » Förhandlingarna fortsatte den...
Förhandlingarna fortsatte den 5 september

Publicerad: 2013-09-09, kl. 13:30

Trygghet och pension
Förhandlingarna mellan OFR/S/P/O* och Arbetsgivarverket om nya löner- och anställningsvillkor på den statliga sektorn fortsatte den 5 september med fokus på två frågor Trygghetsavtalet och Pensionsavtalet PA 03.

Pensionsavtalet
Parterna har tidigare redogjort för sina analyser av läget och det nuvarande avtalet. Dels kan konsteras att ett gediget arbete har gjort, dels att mycket arbete återstår kring pensionsavtalet.

En expertgrupp fick i uppgift att, bland annat, se hur de fortsatta förhandlingarna kan formas.

Förhandlingarna ska ses mot bakgrund av att Arbetsgivarverket krävt att ett partsgemensamt arbete ska startas för att förändra det nuvarande tjänstepensionsavtalet PA 03.


Trygghetsavtalet
Förhandlingarna om det statliga trygghetsavtalet handlade mycket om hur de fortsatta förhandlingarna kan föras vidare.

Läget är, i korthet, att Arbetsgivarverket i samband med att kraven växlades i början av sommaren sade upp Tryggetsavtalet. Om inget nytt avtal träffas upphör det nuvarande att gälla från 1 juni 2014.


KanslietFörbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.