Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » Nu drar den statliga avtalsrörelsen igång
Nu drar den statliga avtalsrörelsen igång

Publicerad: 2013-06-19, kl. 17:00

OFR/S, P, O, i vilket TULL-KUST ingår, har idag utbytt avtalskrav med Arbetsgivarverket. De i OFR ingående fackförbunden vill ha ett avtal med siffror och löneökningar som går efter det s k märket om 6,8 procent över en treårsperiod.

OFR/P, S, O har utöver löneökningarna ytterligare ett antal krav inför det kommande avtalet. Bland annat vill förbunden se ett slut på s.k. staplade visstidsanställningar. En visstidsanställning ska i stället omvandlas till en tillsvidareanställning efter tre år.

OFR/ S, P, O har dessutom följande yrkanden:
  • Alla ska garanteras en löneutveckling.
  • Alla ska ha inflytande över sin lön.  
  • Förbättrat stöd vid lokal oenighet om lön.  
  • Trygghetsavtal även för gruppbefäl, soldater och sjömän.  
  • Föräldrapenningtillägg även för de tio första dagarna vid barns födsel.  
  • Förbättrade restidsavtal.
Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten.

Arbetsgivarverket säger denna dag upp Trygghetsavtalet. (se bilaga)

– Vi är så långt från varandra man kan vara i nästan alla frågor. De vill ha sifferlösa avtal vi yrkar på avtal med siffror och lokal möjlighet att bestämma vilken lönesättningsmodell man vill ha. Vi kommer också att möta mothugg gällande visstidsanställningar.

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S, P, O, tror att det finns en rad punkter som kommer att bli svåra att komma överens med Arbetsgivarverket om. Bland annat just för att arbetsgivaren inte vill ha ett avtal med så många exakta punkter.

Hon säger att arbetsgivaren vill ha verksamhetsanpassad arbetstid, medan förbunden inom OFR/S, P, O vill att avtalet ska utgå från var i livet individen är.

Bilaga: OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 (pdf)

Bilaga: Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 (pdf)

Bilaga: Arbetsgivarverkets uppsägning av Trygghetsavtalet (pdf)Björn HartvigssonFörbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.