Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Avtalsrörelsen » Förhandlingarna om nytt löneavtal på statens...
Förhandlingarna om nytt löneavtal på statens område

Publicerad: 2012-09-19, kl. 16:15

Sjunde förhandlingen
Den 18 september träffades parterna i förhandlingarna om nya kollektivavtal på Arbetsgivarverkets avtalsområde för en sjunde förhandling. Främst på dagordningen stod frågan om den lokala lönesättningsprocessen. Med detta menas hur lönerna ska sättas på arbetsplatserna. Nästa förhandling är 24 september. Vecka 39 kommer att bli en mycket intensiv förhandlingsvecka. Detta inte minst mot bakgrund av att nuvarande avtal upphör 30 september.

Förhandlingsläget
Till dags dato har parterna nu diskuterat igenom alla yrkanden. Därmed börjar OFR/S,P,O få ett grepp över hur de ser på var de står. En annan fråga har varit hur en bättre och tydligare löneprocess kan arbetas fram. Tidigare har bredningsgrupper tillsatts inom, bland annat, områdena samverkan, villkor för de med arbetsmarknadspolitiska anställningar och arbetstid. Grupperna har till uppgift att just bereda frågorna och ska hålla ett högt tempo. Slutförhandling sker mellan respektive sidas förhandlingsledningar.

Bakgrund
Som tidigare berättats gick startskottet för avtalsrörelsen inom det statliga avtalsområdet 25 juni. Då bytte parterna krav med varandra. Därefter har parterna träffats sex gånger för att förhandla. Det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/S,P,O yrkar på löneökningar som ska fastställas i siffror, begränsade visstidsanställningar och förbättringar för föräldrar. Motparten Arbetsgivarverket yrkar på sifferlösa tillsvidareavtal.

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S,P,O, framhöll, när kraven lämnades, att de fackliga kraven är rimliga krav, som arbetsgivaren har goda chanser att tillmötesgå, samtidigt som de ger medlemmarna konkreta värden. Siffror för löneökningar är alltså ett måste för OFR/S,P,O. Sifferlösa avtal kan leda till att löneutvecklingen uteblir.

- Förhandlingarna kommer att bli extra tuffa i år eftersom Saco-S gick med på tillsvidareavtal för sina medlemmar år 2010. Nu vill arbetsgivaren pressa även oss att gå med på detta, sade Åsa Erba-Stenhammar.

OFR/S,P,O yrkar bland annat:
  • Löneökningar i linje med övriga avtal på marknaden, fastställda i siffror
  • Kvalitetssäkra arbetet med att förebygga hot och våld
  • Öka det fackliga inflytandet vid upphandling
  • Föräldrapenningstillägg ska ges även för de första 10 ”pappadagarna”
  • Trygghetsavtalet ska tillämpas även för soldater
Arbetsgivarverket yrkar bland annat:
  • Sifferlösa tillsvidareavtal
  • Minskat fackligt inflytande


KanslietFörbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.