Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamAKTUELLT FRÅN AVDELNING VÄST:
Protokoll från styrelsens möte 21 november  
2017-06-03: Referat från Tullrådets möte 30-31 maj  
2017-05-29: Tullrådet har möte 30-31 maj
2017-03-17: Bra med nya befogenheter men fler tullare behövs
2017-03-16: Referat från Tullrådets möte 7-8 mars  
2017-03-07: Dags för årets första Tullrådsmöte
2017-06-08: Referat från Kustrådets möte 23-24 maj  
2017-05-18: Utlandsavtal för sjögående verksamhet med... (pdf)
2017-05-18: Förhandlingsprotokoll för utlandsavtal för... (pdf)
2017-05-10: Angående löneavdrag för medlemsavgiften i TULL-KUST
2017-04-26: Information angående löneavdrag för medlemsavgift
2017-10-31: Avdelning Väst - Protokoll från styrelsens möte 25/10  
2017-10-11: Nu avslutar vi tjänsten NYHETSFLASH
2017-10-09: Avdelning Väst - Protokoll från styrelsens möte 27/9  
2017-10-04: Treårigt avtal klart för statligt anställda
2017-09-21: Referat från Tullrådets möte 13-14 september  
2017-09-21: Referat från Kustrådets möte 13-14 september  
 Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2017. All rights reserved.