Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


Folksam



KANSLIETS ÖPPETTIDER I SOMMAR
Kansliet har i sommar stängt under veckorna 27-32 med beredskap för oförutsedda händelser. Kontaktuppgifter, se under flikarna Kansli eller Förbundsstyrelse.
Kanslipersonalen önskar alla medlemmar en trevlig sommar.

2018-05-30: TULL-KUSTs Tullråd har årets andra närvaromöte i...
2018-05-03: RALS-förhandlingarna är nu klara
2018-03-13: Referat från Tullrådets möte 6-7 mars  
2018-03-06: Årets första närvaromöte i Stockholm 6-7 mars
2018-01-22: Löneförhandlingarna är klara
2018-04-09: Remissvar angående "En ny Kustbevakningslag"
2018-03-29: Lokalt kollektivavtal RALS 2017-2020 mellan... (pdf)
2018-03-29: Övriga överenskommelser i samband med RALS... (pdf)
2018-03-29: RALS som medlem i TULL-KUST i Kustbevakningen (pdf)
2018-03-13: Referat från Kustrådets möte 6-7 februari  
2018-06-25: Avdelning Väst - Protokoll från styrelsemötet 19/6  
2018-05-24: Avdelning Väst - Protokoll från styrelsemötet 22/5  
2018-05-03: Avdelning Väst - Protokoll från styrelsemötet 19/4  
2018-04-27: Nytt nummer av tidningen På Gränsen
2018-04-26: Tobias Billström besökte Lernacken
 










Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 



Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 



08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.